Regula fidei och Skriften

Jason Goroncy har i bloggen Per ∙ Crucem ∙ ad ∙ Lucem nyligen sammanfattat en serie föreläsningar av Robert Jenson hållna vid University of Otago, 2009 Burn Lectures. Jenson utmanar till eftertanke om bibeltolkning: The Regula Fidei and Scripture. Vad innebär en kristen bibeltolkning? Den treenige Guden bekänns som kyrkans yttersta norm. Men inte sällan bestäms vår bibeltolkning av andra utgångspunkter än denna grundläggande teologiska övertygelse. Jag kan rekommendera föreläsningarna varmt. Goroncy ger en kortare sammanfattning för den som vill ha ett smakprov, men föreläsningarna finns även att ladda ner.

Jason Goroncys sammanfattningar:

 

Här kan du ladda ner föreläsningarna i sin helhet:

 

 

 

Bild för Kalle Carlstein

Av Kalle Carlstein

Kalle Carlstein är doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet.

Kalle Carlstein is a Ph.D. student in New Testament exegesis at Uppsala University.

Kommentera