Blogg

Pekka Mellergård: Jag tror för att förstå

Och därmed formar sig bokens samtal till ett ödmjukt vittnesbörd som kan förkastas.

Spricka förlag

Om ni har missat det, så har ett nytt bokförlag sett dagens ljus: Spricka förlag. Roland Spjuths systematiska teologi blir först ut.

The Politics of Virtue

Arne Rasmusson on the use of historical narratives and quantitative methods in political theology, with special reference to Radical Orthodoxy, catholicism, protestantism, and liberalism/liberality.

Sätta upp Bibeln likt en Shakespearepjäs

Kroborgs Slott

Anton Johnsson samtalar med Arne Rasmusson om Bibeln, bibelbruk, församlingspraktiker, om hans tid som församlingsplanterare med mera.

Åldrande, Cicero och Åsa Molin

Åldrande

I vår ungdomshyllande tid saknas språk och redskap för att hantera det faktum att vi hela tiden blir äldre.

Oväntade möten med romersk-katolsk folkfromhet.

Nådens dimensioner

Nådens dimensioner

När vi debatterar Guds nåd talar vi ibland om "verklig" nåd eller "total" nåd. Vi vill betona att vi sannerligen är för Guds nåd. Men vad som menas med "verklig" och "total" kan ofta vara olika saker. I denna blogg diskuterar jag gåvans olika dimensioner och vad de kan lära oss om olika förståelser av Guds nåd.

Varför Guds gåva?

Varför Guds gåva?

Varför är gåva en sådan central teologisk kategori? Och vad är det för gåva som Gud ger? Några tankar om Guds nåd.

"Livet efter dig" och frågan om att "stanna kvar"

"Livet efter dig" och frågan om att "stanna kvar"

Kommer det att kunna sägas om oss: de stannade kvar?

Gästfrihet bortom toleransen

Gästfrihet

Vad är det som sätter prägeln på det ”bordsskick” som Jesus praktiserar? Det ord som bäst fångar in vad det handlar om är ordet ”gästfrihet”, dvs. ”främlingskärlek”.