Blogg

Sätta upp Bibeln likt en Shakespearepjäs

Kroborgs Slott

Anton Johnsson samtalar med Arne Rasmusson om Bibeln, bibelbruk, församlingspraktiker, om hans tid som församlingsplanterare med mera.

Åldrande, Cicero och Åsa Molin

Åldrande

I vår ungdomshyllande tid saknas språk och redskap för att hantera det faktum att vi hela tiden blir äldre.

Oväntade möten med romersk-katolsk folkfromhet.

Nådens dimensioner

Nådens dimensioner

När vi debatterar Guds nåd talar vi ibland om "verklig" nåd eller "total" nåd. Vi vill betona att vi sannerligen är för Guds nåd. Men vad som menas med "verklig" och "total" kan ofta vara olika saker. I denna blogg diskuterar jag gåvans olika dimensioner och vad de kan lära oss om olika förståelser av Guds nåd.

Varför Guds gåva?

Varför Guds gåva?

Varför är gåva en sådan central teologisk kategori? Och vad är det för gåva som Gud ger? Några tankar om Guds nåd.

"Livet efter dig" och frågan om att "stanna kvar"

"Livet efter dig" och frågan om att "stanna kvar"

Kommer det att kunna sägas om oss: de stannade kvar?

Gästfrihet bortom toleransen

Gästfrihet

Vad är det som sätter prägeln på det ”bordsskick” som Jesus praktiserar? Det ord som bäst fångar in vad det handlar om är ordet ”gästfrihet”, dvs. ”främlingskärlek”. 

Bibeln, teologin och kyrkan

Bibeln, teologin och kyrkan

Kyrkans kallelse är att på nytt och nytt igen sätta upp Skriften, såsom man sätter upp en Shakespearepjäs och att göra det kräver andra färdigheter än att vara historiker.

Kevin J. Vanhoozer: Faith Speaking Understanding

Att tolka Bibeln liknar mer att agera i ett drama än att dissekera en råtta.

"And he chooses us"

Samuel Wells about "being with" and the very definition of love

"At the central moment in history, Jesus, the incarnate Son of God, has to choose between being with the Father and being with us. And he chooses us. At the same time the Father has to choose between letting the Son be with us and keeping the Son to Himself. And he chooses to let the Son be with us."