Arkeologer ifrågasätter Konstatin

Arkeologer ifrågasätter Konstatin

Hur var det nu med teologers ifrågasättande av kyrkan och makten?

Arkeologen Izabella Donkow skriver: "Numera ses Konstantin hellre som en skicklig politiker med en starkt pragmatisk inställning till saker och ting, vars avsikt kanske främst var att dra nytta av kristendomen för att befästa sin politiska ställning. Antikhistoriker framhåller idag gärna att Konstantin aldrig avstod från titeln pontifex maximus (överstepräst för de grekisk-romerska kulterna), och att han hade en förkärlek för den romerske guden Sol Invictus (den oövervinnliga solen) långt efter utfärdandet år 313 av tolerans-ediktet som gav de kristna religionsfrihet. På samma sätt som Eusebios bild av Konstantin har blivit föremål för omvärdering, ska kanske även bilden av Konstantinopel som en ny, permanent och kristen huvudstad omprövas." (25 aug 2010, SvD)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera