Den "muskulösa" liberalismen

Den "muskulösa" liberalismen

"David Cameron efterlyser en mer aktiv muskulär liberalism, där lika rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati aktivt upphöjs till en starkare nationell identitet."

För något år sen gjorde Angela Merkel ett uppseendeväckande uttalande om att det mångkulturella samhället hade visat sig vara ett misslyckande. Nu ställer sig David Cameron på hennes sida. Corren skriver 7 febr. att Cameron "efterlyser en mer aktiv muskulär liberalism, där lika rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati aktivt upphöjs till en starkare nationell identitet." Spännande uttalande.

Vad menar han med aktiv och muskulär? Det är inte långsökt att tänka sig att han menar med kraft, tvingande - för muskler i samband med aktiv borde väl innebära att någon använder sina muskler. Hur får han ihop det med liberalism? Det är också spännande att det återigen visar sig att "nationell identitet" inte är en specifik utan självklar och icke ifrågasatt identitetskapande gemenskap. Inte konstigt att islam utmanar eftersom den hävdar en identitet i något annat än nation. Hur tänker Cameron med Romersk Katolska Kyrkan?

Frågan är ju också vad man menar med "mångkulturell". Det implicerar att det funnits en monokulturell enhet - som här verkar vara "nationell identitet". Frågan är om "mångkulturell" är ett normativt eller deskriptivt begrepp. Problemet uppstår när vi tar det normativt. Jag har alltid förstått det som ett deskriptivt - dvs. världen har alltid varit pluralistisk. Det har aldrig funnits en homogen kultur. John H. Yoders har skrivit om detta på sitt mycket pregnanta och träffande sätt: "Reality always was pluralistic and relativistic, that is, historical. The idea that it could be otherwise was itself an illusion laid on us by greek ontology language, roman sovereignty language, and other borrowings from the Germans, the Moors, and the other rulers of Europe. Yet within this relativity and in the style of noncoerciveness, we can and must still proclaim a Lord and invite to repentance. We report an event that occurred in our listeners' own world and ask them to respond to it. What could be more universal than that?" (Priestly Kingdom, s59)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (4)

 • anonymous
  Fredrik Wenell (ej verifierad)

  Olov tack - men visst är det en märklig liberalism som förs på tal. Jag trodde att liberalism på ett sätt var till för att just garantera allas rätt att yttra sig. Hur tänker du?

  Skall läsa artiklarna senare.

  feb 09, 2011
 • anonymous
  Josef (ej verifierad)

  Har inte liberalismen alltid varit en specifik klass eller nations frihet som hävdats med muskler? Det brittiska kolonialimperiet var väl det sätt som "liberalismens glada budskap" spreds till omvärlden?

  feb 10, 2011
 • anonymous
  Fredrik Wenell (ej verifierad)

  jo, kanske är det så. Men allt oftare tycker jag mig ha hört en tanke om en slags ideal liberalism, som blir svår att kombinera med att tvinga.

  feb 10, 2011

Kommentera