"...det enda de är överlåtna till..."

Journalisen och Åsa Mattson skriver om äktenskapet den 20 aug på Newsmill. "Jag ser två människor fångade som flugor i ett kletigt spindelnät, två stackare som försöker blåsa liv i sin relation med utgångspunkt från en hierarkisk uteslutande parmodell som har kärlekens död inbyggd i själva ritningen." Artikeln får mig osökt att tänka på ett citat av teologen och etikern Stanley Hauerwas: "Problemet är inte att människor är överlåtna sina äktenskap utan att det är det enda de är överlåtna till."

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera