Dubbeljakt som evangelium

Dubbeljakt som evangelium

När jag fokuserade på mig själv, slutade jag som bitter fyra. När jag fokuserade på någon annans lopp gav det seger.

Detta är, skulle man kanske kunna säga, andemeningen - inte i söndagens predikan - utan i de kommentarer som Markus Hellner gav efter att ha tagit guld på herrarnas dubbeljakt igår ... efter att ha varit en av de svenskar som "offrade" sig för lagkompisen Johan Olsson som till slut blev bronsmedaljör.

I en kultur som ofta talar om individens självförverkligande och om nollsummespel, där man gärna ställer individen mot sociala gemenskaper och där självutgivande gärna tolkas som självutplåning, är det spännande att från ett oväntat håll bli påmind om att tjänandet underifrån (bakifrån) är att gå (åka) i takt med livet självt såsom det uppenbaras i Jesus Kristus. Eller som Yoder skulle ha uttryckt det: "people who bear crosses are working with the grain of the universe".

Bild för Bengt Rasmusson

Av Bengt Rasmusson

Bengt Rasmusson är teolog, förläggare och mediakonsult.

Bengt Rasmusson is a theologian, publisher and a media consultant.

Kommentarer (1)

Kommentera