Ekonomer och humanister

Ekonomer och humanister

SvD har en mycket intressant understreckare om ekonomers brist på humanistisk bildning. Bildning ingår för övrigt alltmer sällan i den uppgift Universiteten uppfattar sig ha. Eventuellt kan det ha något med den förda politiken att göra... Det handlar istället om utbildning som skall vara anställningsbar. Nyttighet är honnörsordet. Bengt Kristensson Uggla skriver om en rapport från Stanford som visar att detta perspektiv faktiskt är kontraproduktivt. Nu är ju detta som att slå in öppna dörrar på denna blogg...Rapporten visar att bildning är väldigt viktigt för att kunna tolka, dra slutsatser och göra bättre värderingar. Men där ändå intressant att tipsa om. Poängen är att ekonomer i Sverige (och verkar det som även utomlands) utbildas till teknokrater där "business is everything". Allt reduceras till pengar och affärer. Det blir enligt rapporten fel eftersom dessa ekonomer bland annat inte har förmågan att tolka, sätta saker i sitt sammanhang. Utbildningarna har för stort fokus på utbildning som system och praktiskt hantverk istället för kompentensen att kunna tolka. Det leder i förlängningen enligt rapporten till sämre ekonomer. Kristensson Uggla citerar även Paul Krugman som säger att ”Det mesta av de senaste trettio årens arbete inom makroekonomi har som bäst varit uppseendeväckande värdelöst och som sämst direkt skadligt.” Nu är ju inte Krugman alltid den mest aktade i ekonomikretsar. I en annan krönika från Dagens Industri tidigare i höstas beskriver Jan Gradvall att franska affärsmän lottar om vem skall tvingas gå ut med svenska partners. Problemet är att svenskarna enligt dem bara är intresserade av att prata pengar. Fransmännen menar att svenska busiessmän har dålig bildning eftersom de inte läser aldrig böcker, går på utställningar eller är intresserade av något utanför business. Jo, förresten - de spelar golf. Kanske bildning ändå är nyttigt och vem vet - också vinstgivande. Men det är egentligen ointressant eftersom det har andra värden som är nog så viktiga inom bildningen. Om det ger vinst är sekundärt.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

  • anonymous
    Alma (ej verifierad)

    Intressant eftersom jag nyss hörde på radions P1 om inspelningen av "Teh Girl with the Dragon Tatoo" att den svenska och amerikanska kulturen krockade. Amerikanska filmarbetare jobbade hierarkiskt och i tolvtimmarspass, svenskarna ville veta varför de skulle göra saker och jobbade i åttatommarspass. men produktionsledningen från Hollywood gav svenskarna denna cred; de var intressanta att prata med, alla var bildade och kunde diskutera vilka ämnen som helst, vilket man tydligen inte kunde med "rälsläggare" i Hollywood.

    En liten pusselbit till som "visar" att ekonomer skiljer ut sig som obildade nördar som bara läser börskurser och aktienoteringar.

    dec 23, 2011

Kommentera