Ekonomism som livstolkning

Ekonomism som livstolkning


Har länge haft en länk till en artikel från The Economist på mitt datorskrivbord. Nu läste jag den äntligen lite mer noggrant. Jag är ingen ekonom (även det var en del av min dröm i ungdomen) så allt har jag inte möjlighet att bedöma eller förstå. Men en sak tycker jag är intressant. Jag exemplifierar med två citat. I början av artikeln: "Economics is less a slavish creed than a prism through which to understand the world. It is a broad canon, stretching from theories to explain how prices are determined to how economies grow. Much of that body of knowledge has no link to the financial crisis and remains as useful as ever." Artikeln slutar: "For in the end economists are social scientists, trying to understand the real world. And the financial crisis has changed that world."

Dessa citat tycker jag är mycket intressanta eftersom det innebär en bekännelse att vi teologer och ekonomer hamnar på samma sidan av banan - vi tolkar båda den verkliga världen. Men jag anar att vi göra det utifrån ganska olika horisonter. Min fråga är hur är man är kristen ekonom när det finns kunskap som bygger på teorier från annan kunskap än den kristna?

En annan grej är att trots att världen har förändrats pga av ekonomin så finns det ingen anledning att förändra ekonomins "kunskaper". Men om ekonomin är likt den sociala vetenskapen som går från perspektiv, bakgrundsteorier och antaganden att göra så borde det innebära att det är möjligt att tänka sig en annan konstruktion av ekonomin. Helt enkelt att skapa annan "kunskap". Hur skulle en kristen ekonomisk kunskap se ut?

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera