Fredligt motstånd

Fredligt motstånd

Idag är det nobeldagen. I år går ju som alla vet fredspriset till kinesen Liu Xiaobo. Han sitter fängslad sen flera år tillbaka. De kineser som sympatiserar med honom, och använder sig av internet a la twitter etc, har enligt Hanna Sahlberg (kinakorrespondent)idag en tom stol som symbol. Den tomma stolen visar hans tomma stol i rådhuset i Oslo.

De kinesiska myndigheterna vill inte på något sätt ge utrymme för eventuella hyllningar och började därför idag bygga intensivt utanför hans hus. Ingen skulle få komma till för att hylla. Myndigheterna bestämde sig också för att ingen fick boka bord för fler än sex personer. Allt för att förhindra att det skulle bli stora firanden. De kinesiska sympatisörerna svarade då med att snabbt börja säga att de bara skulle boka middag för fem men med en tom stol vid bordet. Sa jag att Liu Xiaobo manar till fredligt motstånd. Ingen kan hålla tanken för någon som formar sitt liv från en annan berättelse, inte ens de kinesiska myndigheterna.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera