Konstiga begrepp

Konstiga begrepp

Tomas Lundström kedjade fast sig på migrationsverket i Örebro som en protest mot Sveriges migrationspolitik. Idag ställdes han inför rätta. En av poliserna som vittnade använde ett begrepp som jag funderar på vad det betyder - "passivt våld" enligt Nerikes Allehanda. Är inte det per definition motsatser? Jag vet inte riktigt hur passivt våld ter sig i sinnevärlden. Nån som kan länka till ett youtubeklipp med passivt våld?
 

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (3)

Kommentera