Kulturspaning: "Han vet att jag finns"

Kulturspaning: "Han vet att jag finns"

1./ Har precis kommit hem från en resa till London. Tyvärr kunde jag inte argumentera tillräckligt väl att inte gå till Madame Tussaudes. Vi gick dit men min dotter konstaterade efteråt att jag nog hade haft rätt - vi skulle inte ha gått dit. Ganska mycket pengar kastade i sjön. Men som en kulturstudie var det ändå ganska intressant. Ett packat stort hus som ville ta kort av sig själva tillsammans med en kändis - i vax...!!! I ett rum var det Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr, Moder Teresa och - Britney Spears...vi lever sannerligen i en konstig värld!

2./ Bland dem som ville fotografera sig med kändisar i vax gick en kvinna med heltäckande slöja - niqab. Märkligt hur nöjeskulturen invaderar allas livsvärldar. Ingen alternativ berättele verkar kunna stå emot.

3./ Vi gjorde även musikalen Thriller. I slutet fick min son Hannes sitta på ett räcke till en loge. Mitt i slutnumret när skådespelaren som var mest lik Michael Jackson dansade och sjön Thriller pekar han och ler mot Hannes. Vi satt på femte raden. Det gjorde Hannes kväll! Efteråt konstaterade han: "Nu vet han att jag finns och han är kändis". I andra världar hade "Jag finns för honom" kunnat tolkas som en blick från Gud. Men i värld där nöjeskulturen invaderar alla världar är det viktigt att den som ser är kändis. Min dotter replikerade snabbt: "Men han är inte känd". Så kanske var seendet inte så viktigt ändå.

Ps. En annan mycket intressant artikel är denna om hur en annan berättelse - ekonomismen - påverkar vårt sätt att se på tillvaron är Per Svenssons "Tack Svenskt Näringsliv." Och här har det kommit ytterligare en kommentar på samma tema - "Korkat utspel" Ds.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera