"Livsstilsbubblan"

"Livsstilsbubblan"

Ty livsstil står för konsumtion. Och den är nu för tiden materiell, ögonblicklig och bokstavligen gränslös. Dessutom dör den om den skulle ta paus.

Ekonomen, journalisten, författaren Richard Swartz i DN 29 maj: "I varje tidning finns numera en avdelning för så kallad livsstil och det har tagit mig lång tid att begripa att denna röra av salladsrecept, test av champagnevispar, drömresor, torftig samlevnadspsykologi och något som kallas för maktlekar är en tämligen exakt beskrivning av dagens globala ekonomiska kris.”Livsstil” är bara ett annat namn för den. Förgäves letar man under denna rubrik efter artiklar om Gud finns eller ej, om hur vi kan eller bör leva, som om sådana frågor skulle sakna stil (alltså vore pinsamma) eller inte ens längre har med vad vi kallar livet att göra. Ty livsstil står för konsumtion. Och den är nu för tiden materiell, ögonblicklig och bokstavligen gränslös. Dessutom dör den om den skulle ta paus."
(Du hittar artikeln här.)

Det är märkligt hur trivialiserat livsstil har blivit. Vi skall skapa oss det själva och gör det utan någon som helst koppling till våra livs riktning. (Jmf. Kalles bloggar om MacIntyre).Jag kommer att tänka på Anthony Giddens som skriver i "Modernitet och självidentitet". Att stil är ”…en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten.” (Giddens, Anthony. ”Moderniteten och självidentitet”. Daidalos. Uddevalla. 1997. s 101) En ny gärningslära - vi måste skapa oss själva. Tänk då att möta evangeliets ord: Du är funnen! Eller de uttjatade men vackra orden: "Min själ är orolig tills den finner vila i dig!" (Fritt från Augustinus)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera