Mer Wingren: Om när känslan tar över

Mer Wingren: Om när känslan tar över

Det har varit mycket Gustaf Wingren här på bloggen ett tag. Jag har precis börjat läsa hans klassiska bok "Predikan". På många sätt en ganska rättfram och fascinerande bok. Stötte på ett citat som är väl värt att dela med sig av. Det är knappast mindre aktuell idag än när Wingren första gången skrev texten. "[I] samma ögonblick, som individen kommit i centrum, i samma ögonblick kommer med en viss nödvändighet känslan i centrum: man är uppbyggd när man känner sig uppbyggd, och - detta är konsekvensen - man överger gudstjänsten, när man icke känner sig uppbyggd." (Predikan, s 32-33)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera