Myten om det religiösa våldet

Joel Halldorf hade i tisdagens nummer av Dagen en mycket intressant artikel om myten om det religiösa våldet. Han bygger bland annat på William T. Cavanaughs bok med samma namn. Vill du se nåt mer av Cavanaughs spännande författarskap kan du exempelvis läsa Bengt Rasmussons sammanfattning av Theopolitical Imagination.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera