Nu nystartar vi Cruciform Phronesis

Cruciform Phronesis nystartar

Nu nystartar vi Cruciform Phronesis

Vi är sex vänner som på olika sätt lärt känna varandra under årens lopp. Bortsett från att två av oss är bröder, går denna vänskap för några av oss 40 år tillbaka till gymnasietiden i Växjö. För andra är vänskapen senare men för oss alla börjar det bli en ganska lång, gemensam historia. Vi har primärt förts samman av ett intresse att bedriva teologi utifrån en viss inriktning och vi vill fortsätta stödja och uppmuntra varandra i detta. Vi arbetar alla med teologi på lite olika sätt. Vi bor dock ganska utspridda i Sverige och behöver en mötesplats på nätet för att underhålla vårt samtal. Men vi vill ha en mötesplats som är öppen för andra som har ett liknande intresse för teologisk fördjupning. Vi tror att vänskap ska vara öppen och gästfri! 

Det är inte så enkelt att kort beskriva den teologiska inriktning vi har gemensam. Vi tror att kristendom handlar om att följa Jesus Kristus och att teologins sökande efter vishet alltid behöver vara märkt av en önskan om likhet med Jesus Kristus. Det mest utmanande med detta är anspråket att Gud inte kommer till oss som en segerrik kung som sätter sig på tronen i politikens eller religionens centrum. Han korsfästs utanför stadsmuren. All teologi måste därför ha denna ”korsmärkning”. Vi tycker att det på många sätt är hoppfullt att kyrkan idag har förlorat den maktposition som den länge var så bortskämd med att ha i Västeuropa (post-kristendom) och att kyrkan kanske i vissa avseenden åter mer påminner om de första kristna gemenskaperna som levde utspridda i det romerska riket. En teologi präglad av den korsfäste Kristus lämpar sig bättre utifrån en kyrka som lever i marginalen och som avsagt sig alla maktambitioner för att i stället fredligt och underifrån vara ett hoppfullt tecken på Guds förvandling av världen (vi talar om detta som diaspora-ecklesiologi).

Det är detta vi försöker uttrycka med vår term cruciform phronesis: korsformad vishet. När vi nu nystartar arbetet med denna hemsida valde vi att behålla denna lite tunga fras som namn. Det signalerar att vi inte har några ambitioner att vara något annat än en gemenskap och mötesplats för teologisk reflektion som även vill ge tid och utrymme för mer komplexa funderingar.

Observera att teologi för oss inte är ett avgränsat ämnesområde. En sådan tanke speglar mer det moderna, sekulära tänkandet som ville föra tron bort från det offentliga till en privat sfär. Teologin gör anspråk på att tala om Gud som är allts ursprung och mål. Jämför Thomas Aquinas definition av teologi: "In sacred science, all things are treated of under the aspect of God: either because they are God Himself or because they refer to God as their beginning and end” (Summa Theologiae I.1.7). Därmed har vi ett intresse att inte bara skriva om "religiösa saker" utan om allt det som är viktigt i tillvaron. Inte så att vi tror att vi vet allt om allt. Sannerligen inte! Men vi är intresserade av teologins betydelse för allt!

På denna sida samlar vi två olika typer av material: dels kortare inlägg kring händelser i samtiden eller i teologin som vi vill uppmärksamma (Blogg) och dels våra egna längre texter av både populär och akademisk art som försöker tränga lite djupare (Text). Vi hoppas att fler kan ha glädje av vårt samtal med varandra via bloggen och av den resursbank som vi gradvis bygger upp. Självklart finns det mycket som vi är oense om. Det är ju denna mångfald som berikar vår vänskap. Trots det tror vi att vårt gemensamma material tillsammans kan spegla något av innehållet i en cruciform phronesis. Vi är självklart också intresserade av er läsares tankar. Du får gärna ge kommentarer till texter och blogginlägg eller direkt till oss. Ge oss gärna direkt respons på detta nya upplägg. Vad kan vi förbättra? Vad saknar du? Tips?

Kalle Carlstein, Maria Ledstam, Arne Rasmusson, Bengt Rasmusson, Roland Spjuth och Fredrik Wenell

Bild för Roland Spjuth

Av Roland Spjuth

Roland Spjuth arbetar som lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö. Docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.

Roland Spjuth, assistent professor in systematic theology at Örebro School of Theology.

Kommentarer (6)

 • anonymous
  Julia F (ej verifierad)

  Hej! Ser mycket fram emot att ta del av det som skrivs här på bloggen! //Julia i Stockholm

  mar 19, 2015
 • Bild för Bengt Rasmusson
  Bengt Rasmusson

  Tack!

  mar 19, 2015
 • Bild för Bengt Rasmusson
  Bengt Rasmusson

  Tack, kul att höra!

  mar 23, 2015
 • Bild för Kalle Carlstein
  Kalle Carlstein

  Tack!

  mar 23, 2015
 • anonymous
  Josef (ej verifierad)

  ni har varit saknade :-)

  apr 02, 2015

Kommentera