Ny bok på svenska av Hauerwas och Vanier

Den 9 december utkommer Stanley Hauerwas och Jean Vaniers bok Living Gently in a Violent World: The Prophetic Witness of Weakness på svenska med titeln Ömsint liv i en våldsam värld (9789152632741). Det är förlaget Cordia som ger ut den och de skriver på sin hemsida (www.cordia.se):

Hur ska kristna leva i en våldsam och sårad värld? Hellre än att bruka makt och auktoritet bör kyrkan tala utifrån en position av svaghet. I många år har teologen Stanley Hauerwas reflekterat över den teologiska innebörden av funktionshinder. I Ömsint liv i en våldsam värld samarbetar han nu med Jean Vanier som är grundare av L’Arche, ett internationellt nätverk av kommuniteter med människor med och utan intellektuella funktionshinder, där alla ger och tar emot.

Boken rekommenderas varmt.

Bild för Bengt Rasmusson

Av Bengt Rasmusson

Bengt Rasmusson är teolog, förläggare och mediakonsult.

Bengt Rasmusson is a theologian, publisher and a media consultant.

Kommentera