...och phronesis betyder...?

...och phronesis betyder...?

...praktisk vishet....

Alltså "korsformad praktisk vishet". Det är något som sitter i händerna. Hur en smed utför sitt hantverk. phronesis kopplar till dygd - en förmåga att göra något på ett skickligt sätt. Korsformade handlingar som blir en del av våra liv.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera