Pekka Mellergård: "Jag tror för att förstå"

Pekka Mellergård: Jag tror för att förstå

I den nyutgivna boken Jag tror för att förstå (Artos 2020) ger Pekka Mellergård, docent och överläkare i neurokirurgi, sina läsare en fascinerande essä om varför han är kristen och varför han i kristen tro har funnit det som bär när det gäller "existens och mening". I slutändan blir den inte endast en tankeväckande skildring om vikten av att ställa rätt frågor och försöka finna trovärdiga svar, utan framförallt ett ödmjukt vittnesbörd om att bli funnen.

Mellergård inbjuder läsaren till ett djuplodande samtal om religiositet och sekularitet, naturvetenskap och tro, Gud och Guds existens, Jesus och Jesus död och uppståndelse (och här finns centrum för författaren), Bibeln som text och uppenbarelse, den ofullkomliga kyrkan, mänsklighet och synd och om begär och längtan. Dessa ämnesområden är kanske inte oväntade i sammanhanget, men det som skiljer den här boken från många liknande så kallade "apologetiska" böcker är sättet eller stilen på vilken den är skriven. Och det är inte oviktigt. Vad man säger om något kan inte med intellektuell hederlighet skiljas från hur man säger det. Formen blir alltid en del av innehållet - på gott eller ont.

Det första jag slås av är den bredd med vilken Mellergård tar sig an frågeställningarna. Med mängder av spännande vetenskapliga, historiska och kulturella referenser blir boken folkbildande i dess allra bästa bemärkelse. Detta är välbehövligt i en kultur som ibland verkar bli allt mer religiöst illitterat och där (internet)bubblorna blir allt fler och trängre. 

Vidare så förväxlar Mellergård inte, som många andra, tillförlitlighet med någon slags förment objektivet eller neutral utgångspunkt. Han är alltför väl postsekulärt bevandrad för att falla för frestelsen att försöka föra samtalet från ett förment "ingenstans". Det vore inte bara ohederligt, utan också omöjligt. Han förväxlar inte heller tro med (tvär)säkerhet i någon slags iver att försöka hitta övertygande argument. Men det leder honom inte att göra kristen tro till ett slags allmänt tyckande, utan med direkt eller indirekt referens till bl a Augustinus, Anselm av Canterbury och Karl Barth menar han att den - som också bokens titel anger - handlar om att söka en allt djupare förståelse, att inte bli färdig eller sluta att ställa frågor. För hur skulle man kunna göra det när "objektet" ytterst är ett "subjekt", är Gud?

Och därmed formar sig bokens samtal till ett ödmjukt vittnesbörd som kan förkastas. Och det är en viktig insikt som Mellergård förmedlar. Sista kapitlet heter "An offer you can resist..." Det här är, vad jag kan förstå, inte bara en fyndig rubrik. Om man, som Mellergård, menar att Gud är en Gud som inte "tvingar sig på ... människan" (s 60), då kan man inte förmedla tron på en sådan Gud på ett tvingande sätt. Försöker man göra den kristna tron oemotståndligt, omöjlig att säga nej till - oavsett om det sker genom att presentera förment vattentäta argument eller använda manipulativa metoder eller "höja rösten" - då förvanskas den från att vara ett erbjudande, en gåva, till att i bästa fall bli propaganda. Och för Mellergård är tron en gåva. Det är inte för intet som han avslutar boken med orden: "Kristen tro är en gåva av nåd. Men det är en gåva som man är fri att tacka nej till. Även om det vore ett misstag" (s 237).

Även om jag gärna hade sett fler berättelser om personer och sammanhang som varit avgörande för Mellergårds kristna tro (det är ju trots allt oftast människor eller gemenskaper som i slutändan övertygar, inte argument, vilket han också påpekar i boken), är detta en enastående apologetisk essä, som inte faller för trångsynthetens, tvärsäkerhetens eller propagandismens frestelser, utan i stället inbjuder till samtal, till dialog, till lyssnande och till respekt! Med en samtalspartner som Mellergård och med den här typen av text så finns det hopp för de pågående samtalen om kristendom och religiositet i Sverige.

(Recensionen finns även publicerad på Facebook.)
 

Bild för Bengt Rasmusson

Av Bengt Rasmusson

Bengt Rasmusson är teolog, förläggare och mediakonsult.

Bengt Rasmusson is a theologian, publisher and a media consultant.

Kommentera