Samtal mellan Stanley Hauerwas och John Milbank

Samtal mellan Stanley Hauerwas och John Milbank

Fick tips om ett samtal mellan Stanley Hauerwas och John Milbank. Samtalet skedde i samband med att Hauerwas' bok "Hannah's Child" kom ut. Du hittar en inspelning av samtalet här.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera