Svensk vapenexport

Svensk vapenexport

I lördags deltog jag i en panel om svensk vapenexport. Justin Sylvester, demokratiforskare från Sydafrika, berättade hur den gigantiska vapenaffär 1999 som inkluderade svenska JAS-plan har förgiftat sydafrikansk politik. Det han berättade har jag själv kunnat se under mina sedan 2003 återkommande perioder som gästprofessor i Stellenbosch. Första gången slogs jag av hoppfullheten och optimismen. Hoppfullheten har blivit mindre för varje gång jag kommit dit. Det är naturligtvis många faktorer bakom, men hela tiden finns efterverkningarna av denna vapenaffär med. Den har kostat mycket, mycket mer än man tänkte från början, resurser som skulle kunna använts mycket bättre. Dessutom betalades, med all sannolikhet, mycket stora summor i mutor. Man började tidigt utreda dessa anklagelser, men nästan alla utredningar i parlamentet och i rättssystemet har lagts ner. ANC-ledningen har motarbetat alla försök att reda ut anklagelserna. Endast två personer har dömts. Resultatet har blivit att parlamentets självständighet har minskat, åklagarämbetets oberoende har reducerats, anti-korruptionspolisen Scorpions har lagts ner och just nu förbereds lagar som minskar medias möjlighet att rapportera om sådant som anses kan hota rikets säkerhet. Med andra ord, svensk vapenexport har bidragit till att demokratin i Sydafrika har försvagats. En anledning till att Sverige fick sälja var annars det stora stöd man givit ANC under kampen mot apartheid.

Svenska politiker och industriledare erkänner förstås inte att mutor har använts. Den svenska utredningen av anklagelserna lades ner i brist på bevis och i brist på utredningsresurser. Men det råder knappast någon tvekan om att anklagelserna är sanna, även om man kan säga att det var SAABs samarbetspartner som gjorde det smutsiga arbetet. Genom att inte erkänna tvingas man leva i en lögn. Så också svensk politik korrumperas av denna vapenaffär. Detta är inte enda tillfället. Det verkar omöjligt att sälja stora vapensystem utan korruption och ska svensk vapenindustri överleva måste man sälja utomlands - mer säljs till utlandet än till det svenska försvaret. Dessutom finns en ännu större form av korruption, det system av motköp som är en nödvändighet. Sydafrika garanterades mycket stora svenska investeringar i landet vilket skulle ge många nya arbetstillfällen. Inte mycket av detta har förverkligats. Men detta system måste också politiker, fackföreningar och industriledare att försvara mot bättre vetande. Återigen, för att den svenska vapenexporten ska fungera måste den svenska eliten leva i lögn. Man måste ljuga för andra och för sig själv.

Bild för Arne Rasmusson

Av Arne Rasmusson

Arne Rasmusson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.

Arne Rasmusson is professor in systematic theology at Gothenburg University and Extraordinary Professor in Systematic theology at the University of Stellenbosch in South Africa.

Kommentarer (2)

 • anonymous
  Bengt Rasmusson (ej verifierad)

  Intressant och beklämmande. Ditt exempel visar tydligt hur vapenexport inte bara handlar om "krig och fred" i någon smal mening, utan handlar om politik, demokrati, sanning, rättfärdighet och inte minst "makter och myndigheter" i paulinsk och yoderiansk mening.

  nov 26, 2010
 • anonymous
  Fredrik Wenell (ej verifierad)

  Och med tanke på den senaste veckan kan vi väl lägga till att den sätter den s.k. fria marknaden ur spel - nutidens grundläggande teologi. Jag menar USAs nekande av radar som skulle sättas på Gripen för att Norge skulle köpa deras plan.

  dec 04, 2010

Kommentera