Vem är rädd för Fredrik Wenell?

Vem är rädd för Fredrik Wenell?

Livets mening är vänskap och en av Guds största och överraskande gåvor till oss är vänskaper. När jag för några år sedan skulle göra ett jobb åt ett visst sammanhang, så korsades min och Fredriks vägar. Jag minns hur jag tänkte (efter det första telefonsamtalet): vilken sympatisk och ödmjuk person! Att han är begåvad, rapp i tanken, formulerar sig djupsinnigt och tillhör den "ironiska generationen" kan vid första anblicken ingjuta viss respektfull "rädsla". Men det är fullständigt obefogat. Fredriks strävan och längtan är tydlig: nämligen att följa kyrkans och hela världens Herre. Denna efterföljelse är i grund och botten en fråga om fred - både vad gäller liv och tänkande, livshållning och samtalston. Även om detta inte alltid framgår i bloggosfären - vilket säger mer om den än om Fredrik - så gör denna pacifistiska grundhållning att möten och samtal med honom ofta präglas "av lyhördhet, tålamod, sårbarhet och ett mod att inte försöka ha kontroll" (för att citera denna bloggs intentioner när det gäller samtalston). Och därför blir dessa möten och samtal spännande och konstruktiva. Här föds teologi som är värd namnet.

Så för att dra samman trådarna: Jag är övertygad om att Fredrik skulle kunna stämma in i Stanley Hauerwas svar när han nyligen fick frågan "What for you is the centre of Christianity?" Svaret kom snabbt och med sedvanlig finkänslighet: "Jesus is Lord, and everything else is bullshit."

/Bengt

Bild för Bengt Rasmusson

Av Bengt Rasmusson

Bengt Rasmusson är teolog, förläggare och mediakonsult.

Bengt Rasmusson is a theologian, publisher and a media consultant.

Kommentera