Vetenskap och bibeln

Vetenskap och bibeln

Såg just på morgon-tv där de intervjuade de ansvariga för sändningen av morgondagens nobelfest. Karin Hübinette som skall ansvara för kommentarerna får frågan om intressanta perspektiv på pristagarna. Hon svarar med att ge exemplet att en av pristagaren i kemi i sin ungdom var mycket påverkad av bibeln. Hon säger att det var ju lite överraskande att en vetenskapsman kan ha den bakgrunden. Och jag som trodde vi levde på 2000-talet där den typen av fördomar inte längre fanns...

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

Kommentera