Wingren, Barth och Ebenezer Baptist Church

I samband med att jag nyligen läste om en del av Gustaf Wingrens böcker var jag i Atlanta, Georgia, för att föreläsa om Karl Barths roll i 1920- och 1930-talens Tyskland. Söndagsgudtjänsten firade jag i Ebenezer Baptist Church, den kyrka Martin Luther King, Jr., var pastor i. Enligt Wingren representerar både Barth och baptismen en reducering av Guds närvaro till kyrkan och det inre livet. Man saknar en skapelseteologi. Man ser inte Guds skapande handlande i skapelsen och har därför i sin teologi ingen plats "för skapelsen, vardagsjobbet och samhället."

Då blir ju frågan varför det var Barths teologi som blev grunden för bekännelsekyrkans motstånd mot nazismen, medan teologer som talade som Wingren om Guds handlade i skapelse, historia och samhälle intog den motsatta hållningen. Varför ledde fel teologi till, även från Wingrens perspektiv, rätt handlande och rätt teologi till fel handlande? Wingren svarade att de tyska skapelseteologerna hade en statisk och konservativ skapelseordningsteologi som försvarade fasta ordningar, medan han själv försvarade en dynamisk skapelseteologi, där Gud hela tiden skapar nytt. Men många av de främsta nazivänliga lutherska teologerna hade en lika dynamisk syn på Guds nyskapande verk som Wingren, även om de tenderade låta mer som moderna befrielseteologer än Wingren, eftersom de betonade det Gud nu gör i historien på ett sätt som Wingren sällan gjorde. Nazismen var en revolutionär rörelse.

På samma sätt kan man fråga sig varför Ebenezer Baptist Church är så engagerad i samhälle och vardagsliv trots sin felaktiga teologi och så många folkkyrkliga församlingar som säger sig leva någon form av skapelseteologi inte är det. Varför lyckas de också ta in samhälle och vardagsliv i gudstjänsten på ett sätt man sällan ser i de flesta folkkyrkor? Wingren hade mycket att säga om de svenska folkkyrkornas svaghet, men man finner lite om det som leder en kyrka som denna baptistförsamling in i vardagslivet.

För övrigt kan man bara som Barth själv skaka på huvudet åt den bild av Barths teologi Wingren förmedlar. Barth avskaffade inte skapelseteologin, som Wingren hävdade. Han formulerade den annorlunda.

Bild för Arne Rasmusson

Av Arne Rasmusson

Arne Rasmusson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.

Arne Rasmusson is professor in systematic theology at Gothenburg University and Extraordinary Professor in Systematic theology at the University of Stellenbosch in South Africa.

Kommentera