Blogg

Här har vi en av de bästa och tydligaste sammanfattningar av korståg, rättfärdiga krig och pacifism som jag känner till.

Leonardi da Vinci, Last Supper (Wikimedia Commons)

Den första kyrkan firade antagligen nattvard som en verklig måltid. Har vi förlorat något centralt när detta reducerats till en helig rit i fina kyrkor som firas med en liten brödbit?

Predikan: But even if not (Dan 3:8–30)

Jesus loves us so much that he goes to the cross even if there’s no certainty of resurrection. Jesus isn’t just keeping his side of the bargain. Jesus is loving even if not.

Splittrar invandringen kyrkan?

Min fråga är: vem är det som splittrar kyrkan på riktigt?

Vi var närmare 350 pastorer och ledare i olika svenska kyrkor som skrev ett upprop mot vad vi uppfattade som en växande rädsla mot invandrare. En av de mer märkliga invändningarna var att vi fick höra att vi splittrade kyrkan.

"Invandrarna" - det eviga problemet?

Invandring

"En enkel slutsats man kan dra ... är att det knappast finns någon undre gräns där kritikerna av invandring kommer att bli nöjda. Även om Sverige bara tog emot 200 flyktingar om året..."

Nu nystartar vi Cruciform Phronesis

Cruciform Phronesis nystartar

Vi är sex vänner som på olika sätt lärt känna varandra under årens lopp. Det börjar nu bli en ganska lång, spännande gemensam historia.

Jacques Ellul, 6 januari 1912 - 19 maj 1994

Jacques Ellul

"Det största problemet för en kristen idag är inte att veta hur han ska handla. ... Det som betyder något är att leva, inte handla."

Som vanligt när Stanley Hauerwas är i farten säger han något provokativt -- och något insiktsfullt. Här är ett utdrag om varför evangelikala församlingar håller på att dö ur en intervju.

John Swinton i Hyllie Park Kyrkan jan 2014

Gästblogg av Ida Andersson. Det var med stor förväntan jag deltog i, ja, faktiskt alla föreläsningar med professor John Swinton från Aberdeen i Skottland under några dagar i januari, arrangerade av Hyllie Park Kyrkan i Malmö.

John Swinton

Hyllie Park Kyrkan i Malmö, tillsammans med flera andra parter, har glädjen att erbjuda ett antal högintressanta föreläsningar kring teologi, kyrka, gästfrihet och funktionsnedsättning med professor John Swinton från Aberdeen University.