Blogg

Postmodernismen är död...

I en intervju och referat av Zygmunt Baumans besök i Stockholm i veckan, skrivet av Maciej Zaremba i DN, så skrivs det i marginalen att han är en av de som utvecklat "postmodernismen". Han beskrivs så p.g.a att han har kritiserat den starka tron på rationalismen som har präglat, och präglar, västvärlden. Han menar t.ex. att Hitlers projekt endast blev möjligt genom ett rationalistiskt tänkande. I kommentarsfältet är det någon som menar att detta är ju bara nonsens och anses vara ett sidospår inom filososfin.

Bilder, symboler och språk

Sen jag var på Frizon har jag gått och funderat på en vanligt förkommande metafor i frikyrkliga lovsångstexter. Vi sjunger mycket om "hjärtat". Det är helt klart att det är en biblisk metafor. Hjärtat är väsentligt i en biblisk terminologi. Men metaforer hänger inte i luften utan fungerar alltid i det sammanhang som de används. Fundera på följande rader från en lovsång. "Lär mig förstå med hjärtat" Vad betyder det?

2003 gav Libris och Johanneskyrkan utan en liten bok av John Howard Yoder i svensk översättning med titeln Liv i församlingen. I den diskuterar han fem kristna församlingspraktiker: dop, nattvard, församlingsmötet, det gemensamma praktiserandet av Andens gåvor och ömsesidig förmaning. Sådana praktiker konstituerar kyrkans liv i världen.

Min kollega Tomas Lindgren är en framstående expert på religiöst motiverat våld (se t ex hans bok Fundamentalism och helig terror). Han tillbringar en stor del av sin tid i Indonesien och har intervjuat många som på olika sätt varit delaktiga eller drabbats av så kallade religiösa konflikter. Just nu leder han en extremt populär sommarkurs som gått några år med titeln "Religion, fundamentalism och våld". Men han skulle också vilja utveckla en kurs med en titel som "Religion, icke-våld och fredsbyggande".

Jag flyttar till Göteborg

Jag är sedan 1 augusti anställd som professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här kan ni läsa en liten intervju med mig, som också har publicerats i Göteborgsposten. Men det blir en långsam övergång. Under hösten jobbar jag halvtid i Umeå och halvtid i Göteborg och jag kommer inte att undervisa i Göteborg förrän till våren. Vi kommer att bo kvar i Umeå till nästa sommar då vår yngste son slutar gymnasiet.

En annorlunda kristen politiker

I min ungdom var senator Mark Hatfield den mest kände och uttalade evangelikale (och baptistiske) politikern i den amerikanska kongressen. Han var en förebild för många unga kristna som var politiskt engagerade. Jag mötte honom när jag läste Sojourners. I söndags dog han, 89 år gammal. Han var en annorlunda politiker som inte passade in i några mallar, varken politiska eller teologiska. Efter åtta år som guvernör satt han 30 år i senaten. Han förlorade aldrig ett val, trots att han gick sin egen väg.

Trauma + Nåd

Har läst Serene Jones nya bok Trauma + Grace: Theology in a Ruptured World (WJK, 2009). Tror inte det finns så många andra teologiska böcker som diskuterar teologi i relation till aktuella studier av traumareaktioner. Temat har ju också förnyad relevans efter händelserna i Norge.

Hell! We are surrounded!

I am told that I am supposed to be a sectarian fideist tribalist… asking Christians to withdraw from the world. I wouldn’t mind withdrawing, but, hell, we are surrounded. There is nowhere to go.

Ska vi tala om helvetet?

Fredrik har ställt viktiga frågor i några inlägg med anledning av den pågående diskussionen kring Bell. Jag läste just en artikel som gav lust att ge en kommentar till detta – även om jag gör det i ett eget inlägg för att få lite mer utrymme.

Helvetet - Burke och Bell

Det har i den kristna bloggosfären pågått en ganska så kraftig diskussion om Rob Bells bok "Love Wins". Han har blivit stigmatiserad och förklarats oren. Han är inte längre hallal i en svensk frikyrka - i vissa kretsar. Kretsar som utan omsvep har tagit John Burke till sina hjärtan och som inspiration. De flesta pastorer och församlingar i Evangeliska Frikyrkan nickar instämmande när man nämner "No Perfect People Allowed".