Bergspredikan

Staten och den kristne

Staten och den kristne

Den situation vi idag står inför gör att frågan om statens legitimitet och uppdrag återigen hamnar i blickfånget för en teologisk reflektion.