etik

Yrket först - kristen sen?

Glasarbete

"Men vad värre var: jag märkte att jag började hata dessa ingenjörer, som stod där dag efter dag med sitt tidtagarur och sitt anteckningsblock. Jag visste, att det var orätt av mig, som var en kristen."

Pärlan

Frikyrkans livsnerv är inte ”heliga individer” utan ”de troendes gemenskap”. Om formande gemenskaper och sökandet efter en vision om det fulla livet.