frikyrkan

Yrket först - kristen sen?

Glasarbete

"Men vad värre var: jag märkte att jag började hata dessa ingenjörer, som stod där dag efter dag med sitt tidtagarur och sitt anteckningsblock. Jag visste, att det var orätt av mig, som var en kristen."

Splittrar invandringen kyrkan?

Min fråga är: vem är det som splittrar kyrkan på riktigt?

Vi var närmare 350 pastorer och ledare i olika svenska kyrkor som skrev ett upprop mot vad vi uppfattade som en växande rädsla mot invandrare. En av de mer märkliga invändningarna var att vi fick höra att vi splittrade kyrkan.