Kevin J Vanhoozer

Kevin J. Vanhoozer: Faith Speaking Understanding

Att tolka Bibeln liknar mer att agera i ett drama än att dissekera en råtta.