överhet

Klaner, demokrati och Romarbrevet 13

"Det måste vara kaos! Hur kan ni vara nio miljoner utan en enda klan?"

Jag har fastnat i läsningen av boken "438 dagar" av Martin Schibbye och Johan Persson. Den handlar som alla förstår om deras fångeskap i Etiopien under 2011-2012.