produktivitet

Man med käpp

Jean Vanier: "Detta är min vision för våra kyrkor: att de blir platser som präglas av tillhörighet och delande.”