Samuel Wells

"And he chooses us"

Samuel Wells about "being with" and the very definition of love

"At the central moment in history, Jesus, the incarnate Son of God, has to choose between being with the Father and being with us. And he chooses us. At the same time the Father has to choose between letting the Son be with us and keeping the Son to Himself. And he chooses to let the Son be with us."

Här har vi en av de bästa och tydligaste sammanfattningar av korståg, rättfärdiga krig och pacifism som jag känner till.

Predikan: But even if not (Dan 3:8–30)

Jesus loves us so much that he goes to the cross even if there’s no certainty of resurrection. Jesus isn’t just keeping his side of the bargain. Jesus is loving even if not.

Den ömsinta onyttan

Händer som sträcks ut mot varandra

Vilken är vår djupaste kallelse och vision som kyrka och kristna? Är det att försöka övervinna dödlighetens alla begränsningar? Eller är det att bryta isoleringens gissel?