Tom Wright skriver äntligen i klartext om korset

N. T. Wrigh, The Day the Revolution Began

Tom Wright, The Day the Revolution Began: Rethinking the Meaning of Jesus’ Crucifixion. London: SPCK, 2016

Tom Wright har skrivit oändligt många sidor om Nya Testamentet. Men nu har han för första gången skrivit en bok där han konsekvent försöker reda ut synen på korset i NT. Och intressant nog hävdar han att detta tvingat honom att ändra och revidera sin syn på flera punkter. Han skriver till exempel att han gjort ”significant revisions” av sina tidigare positioner inte minst i hur han skrivit om Romarbrevet (se s 418). Och jag blir glad när jag läser boken! Wrights bok bekräftar och fördjupar flera av de sidor som jag själv betonat i min egen reflektion. Det är kanske lite egofixerat att skriva det – men Wright bekräftar att jag kanske ändå läst NT rätt! Boken styrs nämligen av två aspekter som jag själv drivit under senare år.

Det handlar för det första om att Wright starkt avgränsar sig från felaktiga tolkningar. Han betonar speciellt att (1) vi har tolkat försoningen ”platonskt” = Jesus tar våra synder för att vi ska komma till himlen. Som alla vet som följt Wright handlar frälsningen enligt honom inte om att lämna världen och komma till himlen. (2) Vi har moraliserat frälsningen så att den handlar om våra moraliska felsteg istället för att människans avgudadyrkan medför att hon förfelar sitt uppdrag att vara Guds representanter i världen (han kallar denna felaktiga syn för ”covenant of works”). (3) Och, som ett resultat av detta har vi ”paganized our soteriology”. Med detta menar Wright en modell som tänker att Gud är vred på människan för hennes moraliska synder, Jesus tar straffet i vårt ställe, och därför kommer vi till himlen (se s 38f). Tanken att Guds vrede kräver att en oskyldig straffas i vårt ställe beskriver han alltså som hednisk (det har jag inte vågat säga)! Han har en intressant utläggning om hur reformatorerna gjorde upp med många felaktiga medeltida synsätt men inte lyckades bryta med den medeltida synen att människans problem är att Gud är vred på henne på grund av hennes moraliska felsteg - alltså den grundbild som ledde till problematisk biktfromhet, skärseld, avlat. Detta gör inte att han förkastar allt tal om ställföretrände strafflidande. Men det måste tolkas inte som att Gud dödar ett offer utan att Jesus bär Israels och folkets synder och misslyckande.

Den andra punkten som jag verkligen uppskattar är hans starka betoning på att försoningen måste förstås som fullbordan på Israels historia. Korset är den avgörande händelsen i Guds långa historia om att återföra människan till hennes sanna uppdrag i världen. Här har Wright en hel del att lära mig om hur vi ska läsa NT i ljuset av Israels kallelse och misslyckande och hur denna historia kulminera i Herrens lidande tjänare. Boken innehåller bland annat 100 sidors genomgång av Romarbrevet som visar hur Gud bevisar sin trofasthet mot förbundet. Så här sammanfattar Wright denna aspekt i boken: ”when the New Testament tells us the meaning of the cross, it gives us not a system, but a story; not a theory, but an meal and an act of humble service; not a celestial mechanism for punishing sin and taking people to heaven, but an earthly story of a human Messiah who embodies and incarnates Israel’s God and who unveils his glory in bringing his kingdom to earth as in heaven” (s 415).

Jag uppskattade verkligen denna läsning! Wright är visserligen lite för pratig och omständlig (boken kunde gjorts kortare!). Kan också tycka att han för mycket renodlar att frälsning enbart handlar om korset. Även om han talar om inkarnation, Jesu liv, uppståndelse och himmelsfärd så spelar de en andrahandsroll i boken. Det är på korset världen förändras och revolutionen påbörjas. Sant, men också i hela Jesu liv. Men boken rekommenderas varmt och det ska bli mycket spännande att se hur den kommer att tas emot speciellt av de som menar att det är Bibeltexterna som kräver att vi behåller ”den hedniska tanken” att en vred Gud måste straffa ett oskyldigt offer för att kunna förlåta.

Bild för Roland Spjuth

Av Roland Spjuth

Roland Spjuth arbetar som lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö. Docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.

Roland Spjuth, assistent professor in systematic theology at Örebro School of Theology.

Kommentarer (4)

 • anonymous
  Rickard Cruz (ej verifierad)

  Intressant. Den ser jag fram emot att läsa. En liten fråga. När jag ska beställa boken hittar jag två olika med samma titel. En med 304 sidor och en med 448. Båda inbundna men utgivna av olika förlag. Vet du vad det är som skiljer de olika utgåvorna?

  nov 23, 2016
 • Bild för Roland Spjuth
  Roland Spjuth

  Jag har läst den längre varianten medan Bengt har klippt in bilden på den andra upplagen. Kan inte tänka mig annat än att det är samma bok i amerikansk respektive engelsk upplaga.

  Du måste höra av dig när du läst Rickard. Nyfiken på att höra vad du tycker. Personligen tänker jag att detta borde tilltala er i Huskyrkan. Ert liv speglar ju att frälsningen inte är en abstrakt tanke och att vi en gång ska komma till himlen. Frälsning är en delaktighet i den nya gemenskap som Gud samlar för världens frälsnings skull. När ni firar Herrens måltid tillsammans, då är det väl likt Israels barn som var slavar men nu är befriade och som får firar en ny gemenskap med Gud och varandra. Det är väl frälsning? Att vi idag så lätt reducerar frälsning till något privat och inre spegler ju delvis hur vi lever församlingsliv.

  Så beställ snabbt så att jag får höra vad du tänker! 

   

   

   

   

   

  nov 24, 2016
 • anonymous
  Billy (ej verifierad)

  Kul att läsa dina intryck. Läste den nyligen och gillade den skarpt. Hjälpte mig att strukturera och utveckla en del tankar som snurrat huvet. T.ex. Hur Jesus fullbordade Israels kallelse. Nästan lite sugen på att läsa den en gång till.
  Men finns ju annat att läsa också.

  mar 02, 2017
 • anonymous
  Mia Martinsson (ej verifierad)

  Lite sen på bollen här... Men jag vill bara säga att jag delar både dina och Toms tankar. Denna syn på korset har också varit en viktig del i processen av att omforma min gudsbild.
  Oerhört viktig process!
  Jag hoppas samtal som dessa hålls levande och att de ges utrymme på våra pastorsutbildningar. Vill gärna samtala om storheten i det glada budskapet, att det får bli "glatt" igen och inte enkom ett sätt att slippa helvetet.
  Så mycket större.
  Så mycket gladare.
  Så mycket godare.

  maj 05, 2019

Kommentera