bön

Jacques Ellul on prayer

Jacques Ellul

Prayer holds together the shattered fragments of the creation. It makes history possible.

Rowan Williams om bön

Några rikigt bra föreläsningar om bön av Rowan Williams om bön. Williams tes är att bön handlar om att lära sig stå med Jesus och säga "abba" precis som han, men också genom honom. Det kanske låter som en självklarhet, men han utvecklar den tanken i olika spännande riktningar med exempel från kyrkohistorien.