Charles Taylor

I senaste numret av Modern Theology (26:3) finns flera intressanta artiklar som diskuterar Taylors viktiga bok A Secular Age: