historiske Jesus

Några frågor väcktes när jag häromveckan läste Stanley Hauerwas. Han skriver (från 1981):