John H Yoder

Jeppe Bach Nikolajsen, The Distinctive Identity of the Church

 The task that lies before the church in the Western world is to recapture a profound understanding of its own distinctive identity ... Mission must determine the life of the church in the world.

Se historien doxologiskt

To See History DoxologicallyFör er som gillar Yoder och radikalreformatorisk teologi kommer snart Alex Siders nya bok ut:

Påminns om... pacifism igen

Med tanke på Milbank drar jag mig till minnes ett citat från Yoder:

Nya böcker

Nästa bok i serien