nationalstaten

Kristen nation - what?

Idag är det nationaldag. Vad är det vi firar? Det är något ambivalent över att fira en nation. Låt mig bjuda på en intressant intervju med Greg Boyd som skrivit boken "The Myth of a Christian Nation" - det handlar om USA - men skulle lika gärna kunnat handla om Sverige. Det passar väl på en nationaldag.

Hårdare tag mot sekulär indoktrinering?

I en artikel i Dagen påpekas att "utbildningsminister Jan Björklund vill se hårdare tag mot skolor som ägnar sig åt religiös indoktrinering och som sätter för höga betyg." Det ligger väl något rimligt i detta. Samtidigt undrar jag varför det sällan nämns något om sekulär indoktrinering. Jag undrar om inte Sverige mer är en sekularistisk stat, dvs. en stat som ger ateism tolkningsföreträde. Då finns nämligen inte någon sekulär indoktrinering eftersom det är den självklara utgångspunkten.

Is a theologically informed vision of politics, a vision that can help the church to break out of its captivity to political, social, and economical myths of modernity, possible?