*svenska

Fanö 2023

"Fred måste vågas, den är en stor risk och kan aldrig säkras. Fred är motsatsen till säkerhet."

Ett fulltonigt evangelium

Ett fulltonigt evangelium

Genom att lära sig av varandra erhålles därför en större bredd och en helhetsförståelse av den kristna spiritualiteten.

Kroborgs Slott

Anton Johnsson samtalar med Arne Rasmusson om Bibeln, bibelbruk, församlingspraktiker, om hans tid som församlingsplanterare med mera.

Hur man vinner en teologisk diskussion

Do not contradict the Bible. Do not interfere with the liturgy. Do not threaten the means of salvation.

William C Placher kommer med en tes om hur man vann teologiska debatter på 200 och 300-talet. Jag tror att de kriterier han menade var verksamma kan lära oss något i dagens teologiska diskussioner.

Church as a Politics of Friendship

The Trinity, Andrei Rublev

This thesis studies how two contemporary theologians – the German reformed systematic theologian Jürgen Moltmann and the American catholic moral theologian Paul Wadell – relate and contribute to the broad Christian tradition of friendship when it comes to friendship theology in general and friendship and church in particular.

Jacques Ellul, 6 januari 1912 - 19 maj 1994

Jacques Ellul

"Det största problemet för en kristen idag är inte att veta hur han ska handla. ... Det som betyder något är att leva, inte handla."

Som vanligt när Stanley Hauerwas är i farten säger han något provokativt -- och något insiktsfullt. Här är ett utdrag om varför evangelikala församlingar håller på att dö ur en intervju.

World War II, the battle of the Somme, Wikimedia Creative Commons

Många kan tycka det var märkligt att tyska kristna, även motståndare till den nazistiska regimen, var lojala patrioter i relation till den aggressiva tyska utrikespolitiken.  Men om man läser nedanstående text från 1929 av Bonhoeffer blir det inte så märkligt.

En hyllning till kitsch

Most Christian art is and always has been kitsch: that’s what most Christians like. They—we—like it exactly because it’s nuance-free.

Abort och valfriheten

The reason that we are wrestling with this "dilemma" is our infatuation with "choice".

Uncritically worshipped, choice ultimately demands all – we are increasingly infatuated and distracted by this shiny object without questioning the object of our desire for one moment.