*svenska

Rowan Williams om bön

Några rikigt bra föreläsningar om bön av Rowan Williams om bön. Williams tes är att bön handlar om att lära sig stå med Jesus och säga "abba" precis som han, men också genom honom. Det kanske låter som en självklarhet, men han utvecklar den tanken i olika spännande riktningar med exempel från kyrkohistorien.

Medlemskap och förbund

Tobias kommenterade Fredriks inlägg om medlemskap som överlåtelse till varandra i relationer med en fråga om det bör finnas ett mer formellt sätt att bekräfta och/eller visa sin överlåtelse.

Skulle man kunna återta det gamla ordet förbund och koppla det tydligare till dopet?