våld

Påminns om... pacifism igen

Med tanke på Milbank drar jag mig till minnes ett citat från Yoder: