Teologi som reflekterande praktik

Teologi som reflekterande praktik

Jag har arbetat som lärare i teologi i över 30 år. Tidigt brottades jag med utmaningen hur jag skulle undervisa teologi. Lektionerna blir lätt spännande intellektuella övningar men som inte riktigt berör livet. Vad handlar teologins innehåll egentligen om? Utifrån sådana frågor började jag och andra inom Örebro teologiska högskola (ÖTH) att tala om "församlingsbaserad utbildning" för att markera att teologins trosövertygelser inte är begripliga om de inte tänks utifrån ett bestämt sätt att gestalta det gemensamma livet. För mig var församlingsbaserad aldrig primärt ett pedagogiskt arbetssätt. Detta sätt att bedriva teologi blev viktig, eftersom det bättre speglade hur jag förstår teologins innehåll. År 1992 ledde detta till att vi i Malmö startade en "församlingsbaserad ledarutbildning" samtidigt som ÖTH startade en motsvarande utbildning i Örebro (efter inspiration från besök på Spurgeons college i London). Sune Fahlgren, som då var utbildningsledare vid ÖTH, utmanande mig att försöka formulera tankarna bakom detta i ett föredrag på en pedagogdag för lärare och som sedan blev en artikel som publicerades i den numer nedlagda tidskriften Tro och Liv nr 4:1997. Även om artikeln snart är 20 år gammal speglar den fortfarande saker som är viktiga i min föreståelse av teologi.  

Den församlingsbaserade utbildning utvecklades efter ett antal år till gemensamt projekt mellan ÖTH, Hyllie Park Folkhögskola i Malmö, SALT i Köpenhamn och baptisternas dåvarande skola i Oslo under namnet Skandinatisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT). SALT-utbildningen är på många sätt kanske det mest spännande jag varit med och utvecklat som lärare. Idag är den utbildning nedlagd och har istället blivit en del av utbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT ... som namnet antyder var SALT-utbildningen en viktig inspiration till den utbildningens utformning). Utifrån arbetet med SALT fick jag igen möjligheten att utveckla mina tankar om teologisk utbildning vid en konferens i Prag för lärare verksamman vid baptistiska skolor i Europa. Artikeln heter “Theological Education in a Context where the Church Lost its Body”, och är publicerad i The Journal of European Baptist Studies 7:2 (2007), s 30-37.

Roland Spjuth's picture

Posted by Roland Spjuth

Roland Spjuth arbetar som lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö. Docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.

Roland Spjuth, assistent professor in systematic theology at Örebro School of Theology.

Leave a comment