Om oss

Cruciform Phronesis är några vänner som vill stödja varandra som teologer. Som en del i detta har vi formulerat en regel för vårt teologiska arbete som utgår ifrån de fyra områdena bön, studium, tjänande och kärlek. För oss bottnar detta teologiska arbete i vår syn på kyrkan som en positiv motkultur och som ett liv i gemenskap, vilket ger teologin prägeln av en "korsmärkt praktisk vishet".

Teologisk grundhållning

Vår teologiska grundhållning kan beskrivas som postsekulär med viss radikalreformatorisk prägel och kan kort formuleras så här:

I centrum står Guds mission, denna tysta revolution för världens skull som fått sitt definitiva genombrott i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse och vars mål är hela skapelsens upprättelse. Som världsvid kyrka och som lokala församlingar är vi kallade att vara en del av Guds mission genom att i ödmjukhet sträva efter att följa Jesu väg - Jesu politik - på livets alla områden och därigenom vara ett alternativt samhälle och en positiv motkultur. Vi vill fullfölja denna kallelse i ekumenisk öppenhet och genom att praktisera en radikal såväl som generös ortodoxi som låter evangeliet söka nya gestaltningar i en ny framväxande kultur.

Vilka är "vi"?

Text och blogg

Webbplatsen har två huvudavdelningar: "Text" och "Blogg". Det är ingen vattentät skillnad mellan dem, men de kan beskrivas så här:

Text innehåller längre texter av både populär och akademisk art som försöker tränga lite djupare. Texter symboliseras med ett textdokument i en cirkel.

Blogg innehåller mestadels lite kortare texter som kommenterar, belyser och tipsar om allt möjligt som vi stöter på och som vi tycker är intressant (blogginläggen från den gamla webbplatsen har importerats hit och en del av dessa är mer "textlika"). Blogginlägg symboliseras med en penna i en cirkel.

Samtalston

Eftersom vi menar att en "korsformad pacifism" inte bara är en tillämpning av den kristna teologin utan något av själva dess hjärta, så vill vi även att samtalet på denna webbplats ska präglas av en slags "pacifistisk samtalston". Med det menar vi att samtalet gärna får vara kritiskt och provokativt, men att det samtidigt ska präglas av lyhördhet, tålamod, sårbarhet och ett mod att inte försöka ha kontroll. Därför undanber vi oss spydigheter, förolämpningar, personangrepp och orättvisa anklagelser.

Svenska ... engelska?!

Någon kanske undrar varför vi blandar svenska och engelska inlägg. Det beror helt enkelt på att vi har samtalspartners som inte kan svenska och att vårt samtal i vissa avseenden är en del i ett större internationellt teologiskt samtal.