Texter och artiklar

Fanö 2023

"Fred måste vågas, den är en stor risk och kan aldrig säkras. Fred är motsatsen till säkerhet."

Ett fulltonigt evangelium

Ett fulltonigt evangelium

Genom att lära sig av varandra erhålles därför en större bredd och en helhetsförståelse av den kristna spiritualiteten.

Jesus Christ in stained glass

A strongly Christological Trinitarianism dominated much of twentieth-century theology. In current academic theology, however, there is more talk about God and religion than about Jesus Christ as such.

N. T. Wrigh, The Day the Revolution Began

Tom Wright: Föreställningen om att en vred Gud måste straffa ett oskyldigt offer för att kunna förlåta är en "hednisk" föreställning!

Att leva med Bibeln som berättelse

Att leva med Bibeln som berättelse

De kristna lärorna får sin primära mening utifrån det nätverk av övertygelser och praktiker som har skapats och skapas i kyrkans liv, i en föränderlig värld, med Bibeln.

En sjungande kropp

En sjungande kropp

Gästinlägg av Anton Jonsson: "Det kristna livet måste vittna om ett annat rike, och ett annat sätt att handla. Detta för att det kristna livet inte bara ska bli en kroppslös känsla, något som inte går att ta på."

Yrket först - kristen sen?

Glasarbete

"Men vad värre var: jag märkte att jag började hata dessa ingenjörer, som stod där dag efter dag med sitt tidtagarur och sitt anteckningsblock. Jag visste, att det var orätt av mig, som var en kristen."

Man med käpp

Jean Vanier: "Detta är min vision för våra kyrkor: att de blir platser som präglas av tillhörighet och delande.”

Teologi som reflekterande praktik

Jag har arbetat som lärare i teologi i över 30 år. Tidigt brottades jag med utmaningen hur jag skulle undervisa teologi. Lektionerna blir lätt spännande intellektuella övningar men som inte riktigt berör livet. Vad handlar teologins innehåll egentligen om?

Den ömsinta onyttan

Händer som sträcks ut mot varandra

Vilken är vår djupaste kallelse och vision som kyrka och kristna? Är det att försöka övervinna dödlighetens alla begränsningar? Eller är det att bryta isoleringens gissel?