Att leva med Bibeln som berättelse

Att leva med Bibeln som berättelse

Att leva med Bibeln som berättelse

Hur lever kyrkan med Bibeln? Det finns olika sätt att svara på en sådan fråga. I denna artikel, ursprungligen skriven redan 1987, ska jag formulera ett sätt att se på kyrkans bibelanvändning som just betonar hur förståelse hänger samman med den praktiska användningen av Bibeln i kyrkans gemensamma liv i världen. Ofta tänker man att den primära uppgiften för kyrkans bibelanvändning är att göra dess innehåll begripligt och relevant för en abstrakt förstådd “modern människa”. Detta ska göras genom att Bibelns budskap “översätts” till moderna kategorier och till en modern livsvärld. Det ses som i huvudsak en teoretisk process. Lägger man istället betoningen på det praktiska livet med Bibeln får vi dock ett annat perspektiv.

Bild för Arne Rasmusson

Av Arne Rasmusson

Arne Rasmusson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.

Arne Rasmusson is professor in systematic theology at Gothenburg University and Extraordinary Professor in Systematic theology at the University of Stellenbosch in South Africa.

Kommentera