En sjungande kropp

En sjungande kropp

En sjungande kropp

Gästinlägg av Anton Jonsson, pastor i Tallstigskyrkan, Finnerödja

I den här artikeln ämnar jag diskutera kyrkans kroppslighet. Artikeln tar sin utgångspunkt i Ulf Ekmans konversion till den romersk katolska kyrkan. Ulf Ekman menar att den tradition han kom att lämna alltid strävar bort från den fasta materien och det fysiska och att kristen enhet därför bara blir en känsla i protestantisk tradition2 Det artikeln ämnar att göra är att visa att katolsk tradition precis som den magistrala reformationen tenderar till okroppslighet och att viktiga bidrag för att återfå en mer konkret och fysisk ecklesiologi finns att finna i den frikyrkliga-baptistiska traditionen.

Bild för Roland Spjuth

Av Roland Spjuth

Roland Spjuth arbetar som lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö. Docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.

Roland Spjuth, assistent professor in systematic theology at Örebro School of Theology.

Kommentera