Teologi om frälsningen

Försoning

Teologi om frälsningen

Så länge jag hållit på med teologi har jag funderat över frälsningen (soteriologin). Varför räddar Gud världen genom att dö på ett kors? Länge sökte jag en "teori" som skulle ge ett tillfredsställande svar på denna fråga. Idag har jag insett att kristen soteriologi inte handlar om en teori. Det är istället ett historiskt skeende där Gud utifrån Israels historia skapade en ny möjlighet genom Jesu liv, död och uppståndelse för människan (och hela kosmos) att återupprätta den gemenskap som synd och ondska förstört. Det har blivit slående för mig att vi i västvärlden ofta talat om frälsning som ett skeende i "det inre", som något "osynligt och andligt", när Nya testamentet och kyrkan i historien talar mycket konkret om frälsningen. Jag har berört detta i två artiklar som är publicerade i den fantastiska tidskriften NOD. Den mer principiellt viktiga artikeln heter Försoningens ordning. Men jag hade också stor glädje av att jag vid en konferens i Sigtunastiftelsen fick möjlighet att reflektera över René Girards teorier om syndabocken och offer. Även om han i slutändan har en i hög grad ofullständig förståelse av Jesus offer, ställer han spännande frågor som fördjupade mitt eget tänkande i riktning mot en mer konkret soteriologi (om än kanske abstrakt beskriven i artikeln!).

Båda dessa artiklar är alltså publicerade i NOD. OBS! ska du använda artiklarna måste du använda och referera till texten i NOD. De texterna är delvis redigerade och är paginerade. Du finner tidskriften och möjligheten att beställa den via länken: http://www.orebromissionsskola.se/publikationer/tidskriften-nod

Det är mycket som inte tas upp i dessa två artiklar. Jag hoppas återkomma på sidan med mer material, bland annat kring mina reflektioner utifrån teologihistoriskt material som jag aldrig publicerat i skrift. Vi får se när tid till detta kommer.

Bild för Roland Spjuth

Av Roland Spjuth

Roland Spjuth arbetar som lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö. Docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.

Roland Spjuth, assistent professor in systematic theology at Örebro School of Theology.

Kommentera