Yrket först - kristen sen?

Glasarbete

Yrket först - kristen sen?

För några år sedan skapade vi en kurs på Örebro Teologiska Högkola som handlade om en teologi om arbetet. Samma kurs går precis nu och studenterna håller som mest på att skriva sina fördjupande slutarbeten. I den kursen har jag haft en föreläsning där jag relaterar yrkesidentitet till identiteten som kristen.

Titeln travesterar givetvis på Grundtvigs klassiska devis - människa först, kristen sen! I denna föreläsning ifrågasätts den ordningen. Med utgångspunkt i identitetsteorier om fragmentisering ställer jag frågan om och hur det skulle vara möjligt med en identitet där den kristna tron kommer före en yrkesidentitet.

Föreläsningen börjar dock i glasarbetaren Edvin Larssons föredrag från 1938. Han reflekterar där över hur han som kristen skulle förhålla sig till de överordnade ingenjörerna och deras tidmätning eller om det var rätt att maska så att de äldre arbetarna skulle hänga med i arbetet. "Ett annat problem för oss kristna arbetare blev huruvida det var rätt av oss att medvetet hålla arbetstakten nere." 

Fredrik Wenell's picture

Posted by Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Leave a comment