Ministers are not called to be young

Ministers are not called to be young

Med anledning av Fredriks högtidsdag – han blir 40 år – vill jag kort reflektera över hans fina gärning som pastor. Det börjar bli ett antal år nu. Det finns förstås många saker som jag skulle kunna säga. Men med hjälp av några ord av Kim Fabricius lyfter jag fram några av Fredriks styrkor.

1. Om att vara pastor och teolog

Ministers are not called to be scholars, but they need to rediscover their roles as community theologians… they must ensure that the scriptures are at the center of congregational life… They must ensure that the hermeneutical and ethical tasks are one, shaping character as well as transforming minds (Propositions on Christian Theology, 142).

Fredrik behöver inte ”rediscover” att pastorn också är teolog (vilket inte nödvändigtvis betyder akademiker). Så har han alltid, vad jag vet, agerat. Det är en nåd att ha en sådan pastor. Som ett exempel kan nämnas Fredriks analys av William Cavanaughs bok Being Consumed. Med stor skärpa har han påvisat att Cavanaugh nattvardsteologi är ”fluffig”. Jag hörde att Hauerwas undrade över om fluffig var en teologisk kategori. Men han måste ha fel. Fredrik tenderar också att förväxla en annan av pastorerna i Johanneskyr­kan med Paulus. Enligt denna pastor är även detta ett exempel på en andlig klarsyn som få andra besitter. En del av oss andra ställer oss frågande.

2. Om att som pastor läsa sin samtid:

Ministers are not called to be scientists or sociologists, but they should be keen observers of, and articulate commentators on, what is happening in the world, to enable their congregations to engage their faith with their life and work, vigilantly discern the signs of the times, and boldly witness to Christ in the polis (Propositions on Christian Theology, 142).

Sådan är Fredrik. Och det krävs mycket möda och slit för att lära sig denna färdighet. Så när vi brukade resa till Umeå ihop satt Fredrik oftast och läste Foucault eller Giddens medan jag tragglade grekiska glosor.

3. Det gör inget att en pastor är gammal:

Ministers are not called to be young. Staying young forever? Don’t be ridiculous! Shaping character and learning practical wisdom takes time. The best pastors around are usually over 40.

Ingen kommentar behövs!

/Kalle

Bild för Kalle Carlstein

Av Kalle Carlstein

Kalle Carlstein är doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet.

Kalle Carlstein is a Ph.D. student in New Testament exegesis at Uppsala University.

Kommentera