Sydafrikansk mångkulturalism

Sydafrikansk mångkulturalism

Häromdagen diskuterade man i TV-nyheterna i Sydafrika både "customary marriage law" som gör polygami tillåtet där det traditionellt har praktiserats, såsom inom Zulukulturen, och en ny föreslagen lag om muslimsk äktenskapsrätt. Sydafrika har en utpräglat "progressivt liberal" konstitution från 1996 där jämlikhet och individens rättigheter står i centrum. Men man försöker också handskas med att Sydafrika är ett genuint mångkulturellt samhälle på ett sätt som Sverige inte är. I artikel 15 om religions-, tros- och yttrandefrihet kan man läsa följande:

This section does not prevent legislation recognising ­

  1. marriages concluded under any tradition, or a system of religious, personal or family law; or
  2. systems of personal and family law under any tradition, or adhered to by persons professing a particular religion.

Men det sägs också att dessa principer inte får komma i konflikt med konstitutionen som helhet. Detta leder till svåra tolkningsfrågor. Sedan 1998 finns en specifik lag om "customary marriage." Polygamin inom zulukulturen har blivit mycket offentlig genom att president Jakob Zuma praktiserar polygami och försvarar det med mångkulturalistiska argument. Det var kristendomen och västerländsk imperialism som försökte förbjuda denna tradition, säger man. Numera är det flera kyrkor som accepterar polygami. En känd feministteolog, Christina Landman, har försvarat polygami på kristna grunder, förutsatt jämlikhet råder. Det är förstås också många som är kritiska, inkluderande kyrkor och kvinnogrupper.

Hur man ska göra muslimsk äktenskapsrätt en del av sydafrikansk lag har länge diskuterats. Det förslag som nu finns har kritiserats av vissa muslimska företrädare för att det gör att sydafrikansk lag kommer att stå över islamsk lag, och att icke-muslimska domare kommer att döma i konflikter gällande muslimska äktenskap. Kvinnogrupper stöder lagen, just därför att den ger kvinnorna tillgång till vanliga domstolar i en skilsmässoprocess, såsom redan är fallet med "customary marriages".

Bild för Arne Rasmusson

Av Arne Rasmusson

Arne Rasmusson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.

Arne Rasmusson is professor in systematic theology at Gothenburg University and Extraordinary Professor in Systematic theology at the University of Stellenbosch in South Africa.

Kommentarer (2)

  • anonymous
    Annika Spalde (ej verifierad)

    Hej Arne och ni andra! Har bloggen någon adress man kan skriva till? Jag har en fråga som jag skulle vilja dryfta med er.

    mar 15, 2011

Kommentera